Uly kelleli alýumin gümmez kellesi kör perde

Gysga düşündiriş:

Bu önüm açyk uçly kör perde. Önümlerimizde gabyk ýok.Dyrnagyň kellesi doly, tekiz we göni.Aýlaw effekti gowy we gurluşy ykjam.Önüm poslama garşy, poslamaýan we çydamly.Programmalaryň giň toplumy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Bu önüm açyk uçly kör perde. Önümlerimizde gabyk ýok.Dyrnagyň kellesi doly, tekiz we göni.Aýlaw effekti gowy we gurluşy ykjam.Önüm poslama garşy, poslamaýan we çydamly.Programmalaryň giň toplumy bar.

Tehniki parametrler

Material: Alýumin korpusy / Polat baldagy 
Faceerüsti gutarmak: Polýak / sink örtükli 
Diametri: 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.4mm,(1/8, 5/32, 3 / 16,1 / 4)

Flanes: 12/14/16

Custöriteleşdirilen: Custöriteleşdirilen
Standart: IFI-114 we DIN 7337, standart däl

Aýratynlyklary

Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji
Çykyş: Ekologiýa taýdan arassa
Arza: Lift, gurluşyk, bezeg, mebel, senagat.
Şahadatnama: ISO9001
Önümçilik kuwwaty: 500 tonna / aý
Söwda belligi: YUKE
Gelip çykyşy: WUXI Hytaý
Dil: Remache, Rebites
QC (hemme ýerde gözden geçirmek) Önümçilik arkaly öz-özüni barlamak
6

Müşderi dizaýny

Tejribeli inerener toparymyz önümleri, önümleri nusgalara, çyzgylara ýa-da diňe ideýalara laýyklykda ösdürip biler.

1. Dürli reňkler kör perçinler

2. Dürli görnüşdäki kör perde.şol sanda açyk uçuň tegelek kellesi, açyk ujy hasaplaýjy kellesi, açyk ujy uly kelleli perçin we ş.m.

Gaplamak we daşamak

Ulag: Deňiz ýa-da howa arkaly
Tölegiň şerti: L / C, T / T, Western Union

 

Port: Şanhaý, Hytaý
Gurşun wagty: 20 ~ 20 konteýner üçin 15 ~ 20 iş güni, aksiýaňyz bar bolsa 5 gün
Bukja: 1. Köp mukdarda gaplamak: karton üçin 20-25 kg)
2. Ownuk reňk gutusy, 45 reňkli çekme reňk gutusy, penjire gutusy, polibag, gül.Iki gezek gabyk gaplamak ýa-da müşderileriň talaby hökmünde.
3. Polibagda ýa-da plastmassa gutyda assortiment.
10

Kompaniýanyň artykmaçlygy

YUKE güýçli önümçilik kuwwatyna eýedir we hünär standart berkidijileri satýar.Önümlerimiz ANSI we BS ýaly halkara hil ulgamyna laýyk gelýär.

Kompaniýamyz, awtoulag, gurluşyk, aragatnaşyk, elektron, energiýa, elektrik öý enjamlary we mebel we ş.m. ýaly senagat meýdanlary üçin ýokary hilli hünär berkitmelerini hödürleýär. Ösüşiň dowamynda önümlerimiziň ýokary hilini kepillendirip bileris.

Countrieshli ýurtlardaky işewür adamdan maslahat bermäge, gepleşik geçirmäge we sargyt etmäge hoş geldiňiz, hemmesini üpjün ederis-ugurlarSize “bir gezeklik satyn almak” hyzmaty.

1.1
1.2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler