GYSGAÇA GÖRNÜŞ-GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
  • jin801680@hotmail.com
  • 0086-13771485133

Handeke eli pyçakly ýarag

Gysga düşündiriş:

Gaty erginli gurluşyk

Çydamly gutarmak

Süýüm däl ýassykly tutawaçlar

Easyönekeý ammar gulpy

Easyeňil işlemek üçin ergonomiki tutuşlyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Gaty erginli gurluşyk

Çydamly gutarmak

Süýüm däl ýassykly tutawaçlar

Easyönekeý ammar gulpy

Easyeňil işlemek üçin ergonomiki tutuşlyk.

Tehniki parametrler

Model No: YK201
Material: Alýumin garyndy bedeni / Pvc tutawajy
Faceerüsti gutarmak: Gara beden / sary tutawaç;Poroşok reňklemek
Ölçegi: 260mm
Standart: Eksport standarty

Aýratynlyklary

Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji
Çykyş: Ekologiýa taýdan arassa
Arza: 1. qualityokary hilli

2.4 Aýlaw burunlary

3.Işlemek aňsat we çydamly

4. Aýlawda giňden ulanylýar,

5. .2.Burun Ф2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mm

Şahadatnama: ISO9001
Söwda belligi: YUKE ýa-da müşderiniň islegi boýunça
Gelip çykyşy: WUXI Hytaý
QC (hemme ýerde gözleg) Önümçilik arkaly öz-özüni barlamak
Mysal: Mugt nusga

Üstünlik

Temperatureokary temperaturaly uglerod polat garyndysyndan ýasalan, 70 kg agramyna ýa-da güýje girýän 700N çenli çydamlylyk ukybyny berýän Professional Grade Hand Riveter Gun.Dowamly we giňden ulanylmagynyň urulmagyna garşy durmak üçin öndürildi.Poslama we poslama garşy ýylmanak alýumin bilen örtülendir.

Önümçilik enjamlary

Temperatureokary temperaturaly uglerod polat garyndysyndan ýasalan, 70 kg agramyna ýa-da güýje girýän 700N çenli çydamlylyk ukybyny berýän Professional Grade Hand Riveter Gun.Dowamly we giňden ulanylmagynyň urulmagyna garşy durmak üçin öndürildi.Poslama we poslama garşy ýylmanak alýumin bilen örtülendir.

1.4
1.3
1.4
1.1
1.2

Gaplamak we daşamak

Ulag: Deňiz ýa-da howa arkaly
Tölegiň şerti: L / C, T / T, Western Union

 

Port: Şanhaý, Hytaý
Gurşun wagty: 20 ~ 30 iş güni
Bukja: Blister süýşýän karta + karton

 

Sorag-jogap

1-nji sorag. Siziň nusgalaryňyzy alyp bilerinmi?
J: Hawa, nusga almak isleseňiz, ikirjiňlenmän biziň bilen habarlaşyň, şol bir wagtyň özünde has kanagatlanarly önümler we bahalar alyp bilersiňiz.

2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3-nji sorag: gowşuryş wagtyňyz nähili?
J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 25-50 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelýändigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki: