GYSGAÇA GÖRNÜŞ-GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
  • jin801680@hotmail.com
  • 0086-13771485133

Biz hakda

Wuxi Yuke Daşky Gurşaw Ylym we Tehnologiýa Ltd.

title_

Taryhymyz

WUXI YUKE 2007-nji ýylda esaslandyryldy. Köp ýyllap kör perçin, pyçak hozy we berkidiji bilen ýöriteleşendir.

Dolandyryşymyzy, desgamyzy we tehnologiýamyzy täzeleýäris.

Harytlarymyzy eýýäm Europeewropa, Amerika, Russiýa, Orta Est we ş.m. dünýä ýüzüne eksport etdik.

Şeýle hem önümçilik we autsorsing birleşdirýäris we gözleg we barlag bölümini täzeleýäris.

“Qualityokary hilli, has gowy hyzmat, has gowy çözgüt” diýýäris.

title_

Zawodymyz

WUXI YUKE zawody Jiangyin senagat sebitinde ýerleşýär.Ösen enjamlarymyz, ökde tehnologiýa we inerenerimiz bar.

Sowuk FORMAN MASHINASY, SES BERMEK MASHINASY ASSEMBLING MASHINASY, SYOLASAT MASHINASY, GURMAK Maşynlary. Synag enjamlary

1.4
1.1
1.3
1.1
1.2
1.3
2.3
2.1
2.2
title_

Önümimiz we önümimiz

Kör perde,. perde we ş.m.)

Çeňňek hozy (tekiz kelleli çybyk hozy, csk perçeli hoz, doly alty sany perçin, kiçijik csk perçeli hoz struktura kör perçesi, galyndy, gaýtalamak we ş.m.),

Aýrylan ýarag (kör pyçak, pyçak üçin el pyçak)

Programma: Awtoulag, mebel, konteýner, lift, gurluşyk, bezeg we senagat.

title_

Önümçilik bazary

EURPOE, AMERIKA, Aziýa, Orta gündogar.

title_

Ösüş

Her ýyl käbir gymmatly sergä gatnaşýarys we köne müşderimize we täze müşderimize baryp görýäris.Täze bazary almak we bazar üçin çalt seslenmek isleýäris.Bu aralykda, B2C işimizi hem ösdürýäris, Terminal bölek satuwyna has köp zat getirmäge synanyşýarys.Mysal üçin: ALIEXPRSS, AMZON.

18.1
18.3
18.2
19.1
19.4
19.3
title_

Hyzmatymyz

1.Biziň tassyklamagyňyz üçin mugt nusga berýäris.Professional inerener we önümçilik bar.

2.Biz bäsdeşlik bahasy, durnukly hil we bazar derňewi bilen üpjün ederis.

3.Biz müşderini we onuň bazaryny yzarlarys.Müşderä has köp bazar döretmäge kömek ederis.

WUXI YUKE baryp görmäge hoş geldiňiz!!!!!