GYSGAÇA GÖRNÜŞ-GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
 • jin801680@hotmail.com
 • 0086-13771485133

Täze önümler

 • Açyk ahyrky ýadroly kör perdeleri açyň

  Açyk ahyrky ýadroly kör perdeleri açyň

  Kör perçinler metal, plastmassa, kompozitler, agaç we süýüm tagtasyna berkidilip bilner.

  Bir taraplaýyn işlemek üçin amatly.

 • Tri-Grip Rivets

  Tri-Grip Rivets

  Latyn kör perdesi uly meýdanda paýlanan we perdäniň üstündäki ýüki dargadýan 3 sany uly eplenýän aýak emele getirip biler. Bu aýratynlyk çyra perdelerini döwük ýa-da ýumşak materiallarda, şeýle hem uly deşikleri we tertipsiz görnüşde ulanmaga mümkinçilik berýär. deşikler.

 • POP Rivet Countersunk 120 dereje polat

  POP Rivet Countersunk 120 dereje polat

  CSK BLIND RIVET 120 dereje perde ýörite tekiz ýerde giňden ulanylýar.

  Aýrylandan soň iki tarapam gaty tekiz.

 • Açyk görnüşli Polat alýumin zynjyrlary

  Açyk görnüşli Polat alýumin zynjyrlary

  Ome kellesi kör perçin giriş iki bölege (dyrnak gabygy) perçin göwre we mandrel bölünýär.Önümimiz işlemek aňsat we ýokary gurnama netijeliligi bar.

 • GB12618 Alýuminiý kör perçin

  GB12618 Alýuminiý kör perçin

  · Diametri: 1/8 ~ 3/16 ″ (3.2 ~ 4,8mm) 6.4 seriýa

  · Uzynlygy: 0.297 ~ 1.026 ″ (8 ~ 25mm)

  · Aýlaw aralygy: 0.031 ~ 0.75 ″ (0.8 ~ 19mm) Uzynlaşdyrylan 、 4,8 seriýadan 25mm 6,4 seriýa çenli 30 mm

 • Threadüplükli bölekler

  Threadüplükli bölekler

  Aýlawly hozlar, esasan, burawlanan we çyzylan sapaklaryň mümkin bolmadyk ýerinde sapaklary ýa-da platemetallary gurmak üçin ulanylýar.

 • Countersunk kellesi we pyçakly çeňňek

  Countersunk kellesi we pyçakly çeňňek

  Bu hoz sert, deşilen we burawlanan deşiklerde güýçlenmegi üpjün edýär .Gurlan beden ýumşak materiallara gurlanda aýlanmaga has ýokary garşylyk berýär.

 • Tekiz kelle aýlanýan hoz

  Tekiz kelle aýlanýan hoz

  Tekiz kelleli aýlawly hoz kebşirleýiş hozunyň gönüden-göni ornundyr, ol perçin bilen birikdirilip, bir gezek gutaryp bolýar Şekil, owadan we çydamly.

 • Rivet Nut flanesli doly alty açyk uç

  Rivet Nut flanesli doly alty açyk uç

  Dürli metal plitalaryň, turbalaryň we beýleki önümçilik pudaklarynyň berkidiş meýdanynda ulanylýar.Içki sapaklara degmek, hozlary kebşirlemek, berk perde, ýokary netijelilik we amatly ulanmak gerek däl.

 • Tekiz kelleli çybyk hozy

  Tekiz kelleli çybyk hozy

  Bu hoz sert, deşilen we burawlanan deşiklerde güýçlenmegi üpjün edýär .Gurlan beden ýumşak materiallara gurlanda aýlanmaga has ýokary garşylyk berýär.

 • Poslamaýan polatdan ýapyk perçinler

  Poslamaýan polatdan ýapyk perçinler

  Endapyk ahyrky perçin, kör perçin berkidijiniň täze görnüşidir.Osedapyk perçin diňe bir aňsat ulanmagyň, ýokary netijeliligiň, pes sesiň, zähmet güýjüniň peselmeginiň we ş.m. aýratynlyklaryna eýe bolman, eýsem birleşdirijiniň gowy möhürleýiş ýerine ýetirijilik aýratynlyklaryna eýedir we pyrlanandan soň ýapyk perçäniň merkezi ýadrosynda pos ýok. .

 • Boýagly alýumin zynjyry

  Boýagly alýumin zynjyry

  Haryt: Boýagly alýumin zynjyry

  Diametri: 3,2 ~ 6.4mm

  Material: Alýumin jisimi / alýum mandrel.

  Uzynlygy: 5 ~ 35mm

  Gap: Köp gaplamak, guty gaplamak

  Bir kartonyň agramy 28 kg-dan pes.

  Eltip bermek: gol çekilen şertnamadan we goýumdan 15 ~ 25 gün soň.

  Standad: DIN7337.GB.ISO

123456Indiki>>> Sahypa 1/49