Açyk tekiz tekiz kelleli göwre kör çybyk hozy

Gysga düşündiriş:

Bu Nutsert deşilen we burawlanan deşiklerde güýçlenmegi üpjün edýär. Gurlan beden ýumşak materiallara gurlanda aýlanmaga has ýokary garşylyk berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Bu Nutsert deşilen we burawlanan deşiklerde güýçlenmegi üpjün edýär. Gurlan beden ýumşak materiallara gurlanda aýlanmaga has ýokary garşylyk berýär.

Tehniki parametrler

Material: Uglerod polat
Faceerüsti gutarmak: Sink örtülendir
Diametri: M3, M4, M5, M6, M8, M10
Başlyk: Tekiz kelle
Bedeniň üstü: Knurled Shank
Standart: DIN / ANSI / JIS / GB

Aýratynlyklary

Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji
Çykyş: Ekologiýa taýdan arassa
Arza: Threadüplükli turba perdesi.Plastmassa, polat metallar ýaly sorulýan material görnüşlerinde ulanylýar.
Şahadatnama: ISO9001
Önümçilik kuwwaty: 200 tonna / aý
Söwda belligi: YUKE
Gelip çykyşy: WUXI Hytaý
QC (hemme ýerde gözden geçirmek) Önümçilik arkaly öz-özüni barlamak
Mysal: Mugt nusga

Gaplamak we daşamak

Ulag: Deňiz ýa-da howa arkaly
Tölegiň şerti: L / C, T / T, Western Union

 

Port: Şanhaý, Hytaý
Gurşun wagty: 10 ~ 15 Iş güni, 5 günlük ätiýaçlyk
Bukja: 1. Köp mukdarda gaplamak: karton üçin 20-25 kg)
2. Ownuk reňk gutusy: reňk gutusy, penjire gutusy, polibag, gülgüne.Iki gezek gabyk gaplamak ýa-da müşderileriň islegi hökmünde.
3. Polibagda ýa-da plastmassa gutyda assortiment.
4

Hil kepilligi

Gaty şertnama barlagy, her buýrugyň ýerine ýetirilişini kepillendirmek üçin ähli bölümleri öz içine alýar.

Köp önümçiligiň öň ýanynda dizaýn we tassyklama.

Rawhli çig we kömekçi materiallara berk gözegçilik etmek, rawhli çig mal dünýä derejesine ýetýär.

Processeshli amallary ýerinde gözden geçirmek, gözleg ýazgylary 3 ýyllap yzarlanýar.

Iberilmezden ozal taýýar önümleri 100% barlamak.

Ösen we doly synag we gözleg enjamlary

Gözegçilik işgärleri üçin yzygiderli okuw.

1.2
1.4
1.1
1.3
2.3
2.1
2.2

Sorag-jogap

1. S: Öndüriji, söwda kompaniýasy ýa-da üçünji tarapmy?
J: Biz öndüriji we 2007-nji ýyldan bäri kompaniýamyzy gurduk.

2. S: Zawodyňyza nädip baryp bilerin?
J: Zawodymyz Şanhaý howa menziliniň golaýynda, sizi howa menzilinde alyp bileris.

3. S: Birnäçe gün siziň ýeriňizde galmaly bolsam, myhmanhanany bronlamak mümkinmi?
J: Bu'mydama meniň göwnüme bolmasa, myhmanhanada bron etmek hyzmaty elýeterli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler