Riveter Gun

 • Double Core Pulling Hand Riveter Introduction

  Iki elli çekiji el aýlaýjy giriş

  Öý we zawod üçin perçin çekmek üçin giňden ulanylýar.

  Artykmaç uzyn tutawaç, perçin çekilende ajaýyp güýji üpjün edýär.

  Perçäniň ululygyna görä perdäniň kellesini üýtgetmek aňsat.

  Perçäni çekmegiň dartyş güýjüni sazlamak üçin güýçlendirilen bahar.

  Polatdan ýasalan pyçakly kelläni guýuň, berk we çydamly. Poslamaýan polat turbalar, ýokary berkligi we uly dartyş güýji bilen.

 • Threaded Nut Insert Riveter Introduction

  Threadüplükli hoz goýmak Riveter giriş

  Işlemek aňsat, diňe iş böleginde deşik burawlaň, degişli perçin hozy guralyň üstüne ýygnaň, deşige salyň, gysyň we soňundan tamamlaň.Esasanam sorag edilýän ýer gaty ýuka bolsa ýa-da arka tarapyna girmek çäkli bolsa ajaýyp.

 • Single Hand Riveter Gun Introduction

  Handeke eli pyçakly ýarag bilen tanyşlyk

  Gaty erginli gurluşyk

  Çydamly gutarmak

  Süýşmedik ýassykly tutawaçlar

  Easyönekeý ammar gulpy

  Ansat işlemek üçin ergonomiki tutuşlyk.