GYSGAÇA GÖRNÜŞ-GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
 • jin801680@hotmail.com
 • 0086-13771485133

Riveter Gun

 • Handeke el aýlamak

  Handeke el aýlamak

  Öý we zawod üçin perçin çekmek üçin giňden ulanylýar.

  Artykmaç uzyn tutawaç, perçin çekilende ajaýyp güýji üpjün edýär.

  Perçäniň ululygyna görä perçin kellesini üýtgetmek aňsat.

  Perçäni çekmegiň dartyş güýjüni sazlamak üçin güýçlendirilen bahar.

  Polat pyçakly ýarag kellesi, berk we çydamly. Poslamaýan polat turbalar, ýokary berkligi we uly dartyş güýji.

 • Threadüplükli hoz goýmak Riveter giriş

  Threadüplükli hoz goýmak Riveter giriş

  Işlemek aňsat, diňe iş böleginde deşik burawlaň, degişli pyçak hozy guralyň üstüne ýygnaň, deşige salyň, gysyň we soňra tamamlaň.Esasanam soralýan ýer gaty inçe bolanda ýa-da arka tarapyna girmek çäkli bolanda ajaýyp.

 • Iki elli çekiji el aýlaýjy giriş

  Iki elli çekiji el aýlaýjy giriş

  Öý we zawod üçin perçin çekmek üçin giňden ulanylýar.

  Artykmaç uzyn tutawaç, perçin çekilende ajaýyp güýji üpjün edýär.

  Perçäniň ululygyna görä perçin kellesini üýtgetmek aňsat.

  Perçäni çekmegiň dartyş güýjüni sazlamak üçin güýçlendirilen bahar.

  Polat pyçakly ýarag kellesi, berk we çydamly. Poslamaýan polat turbalar, ýokary berkligi we uly dartyş güýji.

 • Handeke eli pyçakly ýarag

  Handeke eli pyçakly ýarag

  Gaty erginli gurluşyk

  Çydamly gutarmak

  Süýüm däl ýassykly tutawaçlar

  Easyönekeý ammar gulpy

  Easyeňil işlemek üçin ergonomiki tutuşlyk.

 • Kör perde hozy guraly

  Kör perde hozy guraly

  Kör perde hozy guraly çalt perde üýtgemegine kömek edip biler.

 • Pop Rivet Tool Riveter Gun

  Pop Rivet Tool Riveter Gun

  Item:Pop Rivet Tool Riveter Gun

 • Iki gezek tutýan el aýlaýjysy

  Iki gezek tutýan el aýlaýjysy

  Öý we zawod üçin perçin çekmek üçin giňden ulanylýar.

  Artykmaç uzyn tutawaç, perçin çekilende ajaýyp güýji üpjün edýär.

  Perçäniň ululygyna görä perçin kellesini üýtgetmek aňsat.

  Perçäni çekmegiň dartyş güýjüni sazlamak üçin güýçlendirilen bahar.

  Polat pyçakly ýarag kellesi, berk we çydamly. Poslamaýan polat turbalar, ýokary berkligi we uly dartyş güýji.

 • Handeke el göteriji

  Handeke el göteriji

  Işlemek aňsat, diňe iş böleginde deşik burawlaň, degişli pyçak hozy guralyň üstüne ýygnaň, deşige salyň, gysyň we soňra tamamlaň.Esasanam soralýan ýer gaty inçe bolanda ýa-da arka tarapyna girmek çäkli bolanda ajaýyp.