Doly alýumin gümmez kellesi kör perde

Gysga düşündiriş:

Doly alýumin gümmezli kelleli perçin ýokary plastisitlilige, ýadawlyga çydamly we gaty we galyň. Ulanmak aňsat, ýalpyldawuk we çyglylyga çydamly. Gurluşyk we senagat meýdanlarynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Doly alýumin gümmezli kelleli perçin ýokary plastisitlilige, ýadawlyga çydamly we gaty we galyň. Ulanmak aňsat, ýalpyldawuk we çyglylyga çydamly. Gurluşyk we senagat meýdanlarynda giňden ulanylýar.

Tehniki parametrler

Material: Alýumin korpusy / Alýumin baldagy
Faceerüsti gutarmak: Polýak / Polýak 
Diametri: 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.4mm,(1/8, 5/32, 3 / 16,1 / 4)
Custöriteleşdirilen: Custöriteleşdirilen
Standart: IFI-114 we DIN 7337, GB.Standart däl

Aýratynlyklary

Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji
Çykyş: Ekologiýa taýdan arassa
Arza: Lift, gurluşyk, bezeg, mebel, senagat.
Şahadatnama: ISO9001
Önümçilik kuwwaty: 500 tonna / aý
Söwda belligi: YUKE
Gelip çykyşy: WUXI Hytaý
Dil: Remache, Rebites
QC (hemme ýerde gözden geçirmek) Önümçilik arkaly öz-özüni barlamak

Üstünlik

1. Professional önümçilik tejribesi

YUKE-de dürli önümleriň ýokary derejesi, amatly inwentar, çalt eltiş we durnukly hyzmatdaşlygy bar.

2. Doly önümçilik desgalary

Sowuk emele getiriji maşynlar, polishing maşynlary, gaýtadan işleýän maşynlar, gurnama maşynlary, synag maşynlary, gaplaýyş maşynlary we ş.m. ýaly doly önümçilik liniýamyz bar.

1.2
1.4
1.1
1.3

3. Has gowy hyzmat.

Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk biziň ugrumyzdyr.Önümlerimizi Europeewropa, ABŞ, Russiýa, Eastakyn Gündogara eksport etdik.

Bu bazarlara we seslenmelere ünsi jemläris.Gowy abraý we ynam gazandyk.

Gaplamak we daşamak

Ulag: Deňiz ýa-da howa arkaly
Tölegiň şerti: L / C, T / T, Western Union

 

Port: Şanhaý, Hytaý
Gurşun wagty: 20 ~ 20 konteýner üçin 15 ~ 20 iş güni.5 gün aksiýa bar bolsa.
Bukja: 1. Köp mukdarda gaplamak: karton üçin 20-25 kg)
2. Ownuk reňk gutusy, 45 reňkli çekme reňk gutusy, penjire gutusy, polibag, gül.Iki gezek gabyk gaplamak ýa-da müşderileriň islegi hökmünde.
3. Polibagda ýa-da plastmassa gutyda assortiment.
01

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

WUXI YUKE, on ýyllyk tejribesi bolan kör perdeleri we berkidijileri professional öndüriji.

Qualityokary hilli önümleri we hyzmatlary üpjün etmek üçin dolandyryşyň we önümçiligiň doly görnüşi bar.

Önümlerimiz dünýäniň ähli künjeklerine eksport edilýär we gowy abraý gazandyrýar.

Müşderilerimize has gowy önümler we has gowy hyzmatlar getirip biljekdigimize ynanýarys.

1.1
1.2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler