GYSGAÇA GÖRNÜŞ-GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
  • jin801680@hotmail.com
  • 0086-13771485133

Dürli aýlaw usullary üçin tehniki talaplar haýsylar?

Aýlaw gurluşykda, gazan öndürmekde, demir ýol köprülerinde we metal gurluşlarda giňden ulanylýar.

sava (1)

Aýlawyň esasy aýratynlyklary: ýönekeý proses, ygtybarly baglanyşyk, titremä garşylyk we täsire garşylyk.Kebşirlemek bilen deňeşdirilende, onuň kemçilikleri: uly gurluş, gowşak perçin deşikleri, birikdirilen bölekleriň kesiş güýjüniň 15% -den 20% -i, ýokary iş güýji, ýokary ses we pes önümçilik netijeliligi.Şol sebäpden, kebşirlemek ýaly tygşytly we berk däl.

Boltly birikmeler bilen deňeşdirilende, perde has tygşytly we ýeňil bolýarawtomatiki gurnamak üçin amatlydyr.Röne perde gaty galyň materiallar üçin amatly däl, has galyň materiallar bolsa aýlanmagy has kynlaşdyrýar.Adatça, perwent dartyşa garşy durmak üçin amatly däl, sebäbi onuň dartyş güýji gyrkym güýjünden has pesdir.

sava (2)

Kebşirleýiş we ýokary güýçli bolt birikmeleriniň ösmegi sebäpli, perçinleriň ulanylyşy kem-kemden azaldy.Diňe agyr täsire ýa-da yrgyldy ýüklerine çydamly metal gurluşlarda ýa-da kran çarçuwalary, demir ýol köprüleri, gämi gurluşygy, agyr tehnika we ş.m. ýaly kebşirlemek tehnologiýasy çäkli ýagdaýlarda ulanylýar, ýöne awiasiýa henizem esasy usuldyr we howa giňişligi.

Mundan başga-da, perçin baglanyşyklary käwagt ulanylýarmetal däl komponentleriň baglanyşygy(tormoz köwşündäki sürtülme plastinkasy bilen tormoz aýakgaby ýa-da tormoz guşagy arasyndaky baglanyşyk ýaly)


Iş wagty: Noýabr-13-2023