GYSGAÇA GÖRNÜŞ-GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
  • jin801680@hotmail.com
  • 0086-13771485133

El bilen pyçak çekýän el bilen nädip ulanmaly

1. Ilki bilen tutawajyny doly açyňpyçakiki eli bilen.

Gunaragyň elini nädip dogry ulanmaly1

2. Pyçak taýagyny ýaragyň kellesine salyň, ýaragyň kellesi pyçagyň gyrasyna berk ýapyşar.

Gunaragy nädip çekip boljakdygyny el bilen nädip ulanmaly2

3. Aýrylan plastinanyň berk berkidilendigine göz ýetiriňgural ýaragynyň kellesiboşluklar bolmazdan, tutawajyňyzy iki eliňiz bilen içiňize çekiň we ýokardaky hereketleri dyrnak çybygy aýrylýança birnäçe gezek gaýtalaň.

Gunaragyň el bilen çekilmegini nädip ulanmaly3

4. Dyrnak silindri perçin çybyklar bilen doldurylanda, söküň we arassalaň.

Gunaragyň el bilen çekilmegini nädip ulanmaly3

5. Arassalandan soň täzeden guruň.

El bilen pyçak çekýän ýaragy nädip dogry ulanmaly4


Iş wagty: Noýabr-02-2023